top of page

Štandard

PÔVOD: Rusko

DÁTUM PUBLIKÁCIE je platný, originál-STANDARD: 00.00.0000

VYUŽITIE: Formy využitia plemien jevyjádrený v samotnom jeho mene--strážny pes a spoločník. Ľahko saprispôsobí ako v byte,tak aj v dome či na pozemku, prispôsobivý voči klimatickým podmienkám a ľahko sa udržiava. Je to poslušný, vyrovnaný pes s dedičným ochranárským inštinktom.

FCI KLASIFIKÁCIA: Skupina 2. Pinče a bradáče-molosoidní plemená

- Švajčiarske pastierske psy

Oddiel 2.2 Horský typ, bez pracovnej skúšky.

Krátky historický prehľad: Moskovský strážny pes bol vyšľachtený v roku 1950. Tvorca tohto plemenabola vojenská kynologická škola, konkrétne jej chovateľská stanica " Červená hviezda". Plemeno vzniklo krížením Kaukazského ovčiaka ,Svatobernardského psa a Ruskéhošrkvrnitého psa. Prvým predstaviteľom plemena Moskovký strážny pes bol Orslan.

Prvý popis plemena Moskovský strážny pes siaha až do roku 1958. Prvýštandard bol publikovaný v

v roku 1985, kedy bolo plemeno uznané medzinárodne. 17. apríla 1992 bol uvedený štandard schválený Ruskou federáciou pre pracovné psy. Platný štandard bol schválený v roku 1997 Ruskou kynologickou federáciou a uznaný oddelením pre chov zvierat Ruského ministerstva poľnohospodárstva.

CELKOVÝ VZHĽAD: Moskovský strážny pes je mohutnýpess nadpriemernou výškou, harmonický, robustného typ a pevnej konštitúcie s mierne predĺženýmtelesným rámcom. Je to dobre svalnatý pes, pohyblivý aveľmi aktívnyi. Pohlavný výraz je jasne definovaný, psy sú viditeľne mohutnejšie ako feny.

DÔLEŽITÉ PROPORCIE: Dĺžka tela je v pomere voči kohútiku u psov 104 - 105%, u fen 106%-

108%. Hĺbka hrudníka je 50 - 52% výšky v kohútiku. Dĺžka nosnej partie tvorí 34% - 37%

dĺžky hlavy.

POVAHA/TEMPERAMENT: Poslušný, sebavedomý, vyrovnaný, inteligentný, s výrazne ochranárským a strážnym inštinktom, nezávislý a priateľský, verný majiteľovi a rodine, nikdy nevykazuje bezdôvodnú agresiu. Ľahko sa cvičí, môže byť aj sprievodným, ochranným a strážnym psom.

HLAVA: Masívna, veľká, výrazná, ale v harmónii k celkovému vzhľadu psa.

LEBKA: široká a hlboká s širokým, mierne zdvihnutý čelo, čelné brázda je málo viditeľná, nadočnicové

oblúky sú dobre vyvinuté. Vzhľadom k dobre vyvinutému svalstvu je tylový hrbol len slabo poznateľný.

STOP: krátky, dobre viditeľný, pomerne hlboký.

TVÁROVÁ ČASŤ

 

Nos: Veľký a široký, čierny.

Papuľa: kratšía ako lebka, veľká, široká, hlboká, pod očami dobre vyplnená. Dĺžka papule je približne 34%-37% dĺžky hlavy. Hřber papule je v paralelnej línii s čelom.

Pysky: silné, mäsité, čierne, pevné, a pri zavretej tlame úplne zakrývajúce spodnú čeľusť. Neprevislé pysky

Čeľuste/zuby: čeľuste sú silné a široké. Zuby sú veľké, biele, tesne k sebe priliehajúce, rezáky postavené vjednej línii, plnochrupost-42 zubov. Nožnicový zhryz. Zlomené rezáky a špičiaky, ak nebránia v určení skusupsa, neovplyvňujú kvalitu jednotlivca.

 

Líca: dobre vyvinuté.

Oči: stredne-veľké, tmavé, guľaté, hlboké a široko posadené. Výraz je pokojný a sebaistý. Očné viečka sú čierne, pevné a relatívne suché.

Uši: stredne veľké, zavesené na chrupavky, trojuholníkové, mierne zaoblené, so strapcami, predný okraj ucha tesne prilieha k lícam psa. Nasadené nad očnou líniou.

Krk: Stredne dlhý, oválny v priereze, jeho dĺžka je približne rovná dĺžke hlavy, dobre osvalené, stredne vysoko nasadený, šija jasne vyjadrená, je tolerovaný mierny lalok.

TELO

 

HORNÁ LÍNIA: rovná, pevná.

 

Kohútik: dobre vyvinutý a viditeľné nad chrbtovou líniou, najmä u psov-samcov, široký, dlhý, dobre svalnatý.

Kohútik vo výške nad zadok.

 

Chrbát: Silný, rovný, široký a svalnatý. Čistá dĺžka chrbta sa rovná približne ½ dĺžky chrbáta meranej od kohútiku ku koreňu chvosta.

 

Bedrá: krátke, široké, dobre osvalené, mierne klenuté.

Kríže: široké, svalnaté, stredne dlhé, mierne sa zvažujúce.

Hrudník: hlboký, dlhý a široký, jasne vyvinutý, hrudník rozširuje chrbát. Predhrudie trochu vystupuje

pred lopatku. Spodná časť hrudníka dosiahne úroveň lakťa alebo mierne nižšie.

 

Spodná línia a brucho: mierne vtiahnuté brucho.

Chvost: Široký, silný, až k pätám. Nasadený na úrovni tak, aby zlúčil s klesajúcim chrbtom. V pokoji visiaci, na konci nesený v miernom oblúku, v strehu nesený kosákovo nad chrbtom. Po celej dĺžke rovnomerne osrstený.

KONČATINY

 

HRUDNÉ KONČATINY

Celkový vzhľad: silné kosti. Hrudné končatiny sú pri pohľade spredu rovné a rovnobežne postavné.

Lopatka: dlhá, dobre osvalená a uložená. Uhol medzi lopatkou a ramennou kosťou je približne 90 ° - 100 °.

Nadloktie: Šikmé, stredné dlhé, masívne.

Lakeť: nikdy vtočený von alebo vytočený von.Výška od zeme až k lakťu tvorí 50-52% kohútikovej výšky jednotlivca.

 

Predlaktie: rovné, dostatočne dlhé a masívne.

Priehlavok (nadprstia): krátke, široké, silné, mierne šikmené.

Tlapy: veľké, guľaté, klenuté prsty, vankúšiky sú hrubé a mäsité, pazúry môžu byť akejkoľvek farby.

PANVOVÉ KONČATINY

Celkový vzhľad: silné kosti. Pri pohľade zo zadu rovné a paralelné, od seba trochu širšie postavené ako hrudné končatiny.

 

Stehná: stredne dlhé, mierne šikmé.

 

Kolená: Dobre zauhlené.

 

Lýtka: takmer rovnakej dĺžky, ako stehná.

 

Päty: Pri bočnom pohľade dobre zauhlené.

 

Priehlavok (zadné nadprstia): krátky a silný, takmer zvislo.

 

Zadné labky: veľké, guľaté,s klenutými prstami, vankúšiky sú hrubé a mäsité, pazúry môžu mať ľubovoľnú farbu.

 

Pohyb: Voľný a vyvážený pomalý pohyb.

Typickými pohybmi sú klus s dlhým krokom a ťažký cval. V kluse sa končatiny pohybujú v paralelne s osou tela, pri zvýšenom ruchu klusu sa končatiny viac približujú s tendenciou vytvoriť jednu stopu. Všetky kĺby sú voľne pohyblivé. Pri pohybe je kohútik a zadok približne na rovnakej úrovni.

 

Koža: Silná, bez veľkého množstvo voľnej kože, je tolerovaný lalok.

 

OSRSTENIE

 

Srsť: bohatá, dlhá, hustá, s dobre vyvinutou podsadou a rovnými pesíkmi. Kratšie osrstenie na hlave a na prednej časti končatín. Srsť tvorí hrivu okolo krku, osrstenie na zadnej strane končatín a chvosta je rovnomerné.Osrstenie je rozvinutejšie u psov - samcov. Mierne zvlnená srsť je tolerovaná na chrbtici zadku, na predlaktí.

 

Farba: Strakatá, škvrnitá. Biela s červenou, červeno-čierna, červená alebo na černasté škvrny.

Bez ohľadu na farbu škvŕn by mal byť prítomný červený odtieň. Biele sfarbenie je potrebné na hrudi,

predlaktia na lakťoch, zadným nadprstiam až k pätám a na špičke chvosta. Okrem uvedených škvŕn

farby sú žiadúce čierne škvrny okolo očí (monokel) a strapcami černasté farby okolo uší.

Najpopulárnejšie je tmavé sfarbenie hlavy s tmavou maskou, čierne znaky okolo očí (monokel) a načernalé sfarbenie okolo uší-všetkov kontraste so svelejším telom s červenými škvrnami, ktoré sú výrazne ohraničené od bielej farby.

 

VÝŠKA A VÁHA

 

Výška v kohútiku:

Psy-77-78 cm, nie menej ako 68 cm.

Feny-72-73 cm, nie menej ako 66 cm.

Horná hranica výšky nie je obmedzená.

 

Hmotnosť: Psy od 55 kg.

                   Feny od 45 kg.

 

Vady: Akákoľvek odchýlka od vyššie uvedených hodnôt musí byť posudzovaná ako vada, stupeň

Hodnotenia musí presne vychádzať zo stupňa tejto vady a jej vplyvu na celkové zdravie a pohodu jednotlivca.

 

VÁŽNE CHYBY

 • Všetky odchýlky od konštitúcie alebo anatomické vady.

 • Ľahký, štvorcový rám.

 • Ochabnutosť

 • Nadmerné vzrušivosť.

 • Úzka hlava, okrúhla lebka, hladký alebo strmé stop.

 • Ovysnuté pysky, nadprodukcia slín v kútikoch úst (slinenie).

 • Čelnej brázda je hlboká, hlboké vrásky na čele, líca príliš mäsité.

 • Nedostatočné pigmentácia pyskov, nosová pigmentácia je neúplná.

 • Preklopené, napoly-stojace uši, ružové uši.

 • Príliš svetlé oči, výrazné, šikmo posadené, voľné viečka, viditeľné tretie viečko, pochmúrny výraz.

 • Krk je príliš dlhý, vysoko nasadený, nadmerné laloku.

 • Zadok je výrazne nad kohútik.

 • Zalomený, zatočený a kupírovaný chvost.

 • Strmé ramená, obmedzenie mobility v ramene.

 • Krátke lopatky alebo paže.

 • Príliš úzke postavenie predných a zadných končatín.

 • Kravský postoj, príliš dlhé lýtka, aj príliš otvorený postoj, príliš slabé šľachy.

 • Kučeravá srsť, príliš krátka srsť, absencia závesov.

 • Iné než uvedené sfarbenie.é Biele škvrny na ušiach, asymetrické monokle, nedostatočné monokle, alebo monokel iba na jednom oku, monokel bez čiernej farby, nie plné monokle.

 • Výška u psov menej ako 68 cm, u fen menej ako 66 cm.

 

VYRAĎUJÚCE VADY

 • Agresivita alebo nadmerné plachosť.

 • Musia byť diskvalifikovaní jedinci, ktorí vykazujú zjavné fyzické alebo povahové abnormality.

 • Predkus alebo podkus, skrížený skus

 • Chýba jeden alebo viac zubov, nepravidelne postavené rezáky.

 • Hnedý nos a očné viečka.

 • Modré alebo zelené oči, škvrny na rohovke.

 • Paspárky.

 • Asymetrické pohyb a tempo.

 • Odchýlka od typu typického pohlavného prejavu-fena psieho vzhľadu a naopak.

 

POZN.: Psi - samci musia vykazovať normálne vyvinuté semenníky úplne uložené v miešku

bottom of page