top of page
Kotva 1

Prví jedinci vznikli zo spojenia kaukazského ovčiaka a feny bernardýna a to hlavne pre potreby Červenej armády, predovšetkým stráženie objektov a väzníc, výnimočne aj záchranárskej práce. V decembri 1985 bolo plemeno uznané Ruskou kynologickou federáciou a došlo ku stanoveniu pravidiel jeho chovu. Neskôr došlo k aktualizácií štandardu plemena (predovšetkým bola vyškrtnutá hornej hranice výšky), ale až v roku 1992 bol podpísaný šľachtiteľom plemena v Krásnej hviezde. FCI dodnes toto plemeno neuznáva.

K súkromným chovateľom sa toto plemeno dostávalo len velmi ťažko, väčšinou si ho mohol zobrať napr. psovod, ktorý odchádzal do civilu. Väčšinou sa sem potom dostávali iba jednotlivci s neurčitým pôvodom. Do bývalého Československa sa toto plemeno dostalo rovnako vojenskou cestou. Major, ktorý slúžil v sovietskej armáde si so sebou do Československa priviezol psa aj fenu, ktorí mali dve šteňata. Fenka potom mala dva vrhy, ktoré tvoria spolu s importovanými jedincami zo zeme pôvodu, ale aj z Polska, vytvorili základňu plemena v Československu.

Česku sa momentálne (december 2014) nachádza asi 10 chovatelských staníc. Väčšina z nich je stále aktívna a preto sa toto plemeno aj u nás rozvíja. Najpočetnejšie stanice sú v Rusku.

História plemena

bottom of page